KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023 I ÖSTSVENSKA SQUASHFÖRBUNDET

NÄR: Söndagen den 28 december 2023 kl 18.00.

VAR: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Skanstull.

Det går även bra att delta via länk TRYCK HÄR.

Se agenda och övrigt material nedan.

Enligt förbundets stadgar skall eventuella motioner vara inkomna per den 15 augusti. Inga motioner har dock inkommit. Vi avser dock att avsätta tid för förslag/diskussion efter mötets avslutande.

Samtliga deltagare och ombud på förbundsmötet ska var för sig anmäla sitt deltagande via emailadress; magnus.falck@gmail.com och/eller utveckling@squash.se

Med Vänlig Hälsning,

ÖSSqF

2020

Här kan du se samtliga handlingar inför årsmötet:

Valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2020/2021 i Östsvenska Squashförbundet

ÖSSqF Verksamhetsplan 20/21 1.1

Förvaltningsberättelse Östsvenska Squashförbundet 19/20

(Av pandemitekniska skäl är inte det Förenklade årsbokslutet undertecknad av hela styrelsen, men det kommer att åtgärdas till årsmötet.)

Förenklat bokslut samt revisionsberättelse.pdf

Föredragningslista Årsmöte i Östsvenska Squashförbundet 2020.pdf