KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022 I ÖSTSVENSKA SQUASHFÖRBUNDET

NÄR: Söndagen den 4 december 2022 kl 11.00

VAR: Wasa Club, Kungstensgatan 44, Stockholm


Det går även bra att delta via länk TRYCK HÄR(Fungerar ej).

Agenda och övrigt material kommer att publiceras nedan i efterhand.

Enligt förbundets stadgar skall eventuella motioner vara inkomna per den 15 augusti. Inga motioner har dock inkommit. Vi avser dock att avsätta tid för förslag/diskussion efter mötets avslutande.

Samtliga deltagare och ombud på förbundsmötet ska var för sig anmäla sitt deltagande via Östsvenska Squashförbundets emailadress; ostsvenskasquashforbundet@gmail.com

Med Vänlig Hälsning,

ÖSSqF

2020

Här kan du se samtliga handlingar inför årsmötet:

Valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2020/2021 i Östsvenska Squashförbundet

ÖSSqF Verksamhetsplan 20/21 1.1

Förvaltningsberättelse Östsvenska Squashförbundet 19/20

(Av pandemitekniska skäl är inte det Förenklade årsbokslutet undertecknad av hela styrelsen, men det kommer att åtgärdas till årsmötet.)

Förenklat bokslut samt revisionsberättelse.pdf

Föredragningslista Årsmöte i Östsvenska Squashförbundet 2020.pdf