LOK- OCH UTBILDNINGSTIMMAR ÄR VIKTIGT

FÖR ÖSTSVENSKA SQUASHFÖRBUNDET ÄR DET AV STOR VIKT ATT NI SOM FÖRENINGAR REGISTRERAR LOK-AKTIVITETER OCH UTBILDNINGSTIMMAR. DESTO MER AKTIVITET NI ANORDNAR OCH REGISTRERAR – DESTO MER BIDRAG FÅR VI – DESTO MER PENGAR HAR VI ATT GE TILLBAKA TILL ER OCH ERA PROJEKT. LÄS MER HÄR NERE OM HUR DU GÖR OCH VARFÖR!

LOK-STÖD

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till Svenska Squashförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Föreningen registrerar alla sina aktiviteter för barn och ungdomar mellan 7-25 år i appen IdrottOnline. Registreringen är jätteenkel och görs genom att man klickar i vilka som varit närvarande vid träningen. Statistiken sparas sedan automatiskt i appen, och en gång varje termin ska LOK-stödsansvariga i föreningen skicka in resutaten. Rapporten för förenings LOK-aktiviteter är då automatiskt ifylld och det enda den LOK-ansvarige behöver göra är att klicka på skicka in. Läs om hur man registrerar LOK-aktiviteter här nedan:

FÖRDELNING LOK-STÖD

LOK-stödet för år 2020

ANSÖKAN FÖR VÅREN: SENAST 25 AUGUSTI

ANSÖKAN FÖR HÖSTEN: SENAST 25 FEBRUARI

UTBILDNINGSTIMMAR ÄR SUPERVIKTIGT

De timmar som distrikten och föreningar redovisar in genererar pengar till vår squashverksamhet eftersom det är den statistiken som RF följer upp varje år. De verksamheter som har redovisat in mest utbildningstimmar är också det förbund som får mest medel inför varje år för att kunna utveckla sin verksamhet. När ni har tid ta gärna en stund och skicka in era utbildningstimmar via IdrottOnline. Hur ni skapar en utbildning hittar ni HÄR.

ÖSTSVENSKA SQUASHFÖRBUNDET FÅR VARJE ÅR ETT SPECIALDISTRIKTSFÖRBUNDS-BIDRAG SOM ÄR BASERAT PÅ LOK-AKTIVITET, UTBILDNINGSTIMMAR OCH ANTALET FÖRENINGAR I DISTRIKTET. FÖRDELNING FÖLJER NEDAN:

 • 20 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antal föreningar
 • 50 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antal LOK- stödssammankomster
 • 20 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antal redovisade och godkända utbildningstimmar

EXEMPEL PÅ VAD SOM KAN REGISTRERAS SOM UTBILDNINGSTIMMAR:

 1. Ledarutbildningar, ordinarie ledargrupper
 2. Teori för aktiva, teambildande aktiviteter, egna ämnen/problemställningar
 3. Domar och- funktionärsutbildningar
 4. Vuxengrupper av olika slag t.ex. sponsring, material och egna arrangemang
 5. Planeringsgrupper inför arrangemang t.ex. tävlingar
 6. Studiecirklar som idédiskussioner, policyarbetsgrupper

Lärgrupper är en verksamhetsform inom folkbildningen som används när din förening eller ditt lag vill lära något nytt och utvecklas tillsammans. En lärgrupp är en mindre grupp med människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne.

STEG FÖR STEG FÖR HUR MAN SKAPAR LÄRGRUPP:

 1. Samla ihop en grupp mellan 3–8 st och kom fram till vilket ämne ni ska prata om och varför. Ni kan välja av ämnena från ovanstående.
 2. Låt sedan gruppen diskutera de olika frågorna i par eller mindre grupper
 3. Efter varje fråga så delger alla vad de kommit fram till, om det är möjligt så försök att hitta några saker som är gemensamma för alla par/grupper
 4. Avsluta med att diskutera vad passet har resulterat i och vilket nytta man kan dra det i framtiden
 5. En lärgrupp måste pågå minst i 3×45 min för att vara godkänd