SE RF-SISU UTBILDNINGAR HÄR

RF-SISU är Riksidrottsförbundets organisation där RF jobbar tillsammans med SISU-idrottsutbildarna. Tillsammans har de slagit ihop sina verksamheter och jobbar för att utbilda ledare, styrelser och andra viktiga funktioner i det svenska föreningslivet! Många av deras utbildningar är kostnadsfria och numera digitala vilket ger möjlighet till vem som helst som är medlem i en förening att delta i deras utbildningar!


Det är perfekt för föreningar som vill höja standarden och kompetensen hos deras medlemmar där man kan lära sig alltifrån hur IdrottOnline fungerar till hur just ens egna verksamhet blir mer inkluderande och välkomnande för alla!

GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE

SISU Idrottsutbildarnas Grundutbildning för tränare ger dig en god grund att stå på i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är för alla tränare oavsett idrott och om du tränar barn, ungdom eller vuxna.

Vi önskar att alla Sveriges squashtränare på våra föreningar går denna utbildning då det är en bra grund att basera sitt tränarskap på.

RF-SISU har massa fler utbildningar än så. De har bland annat utbildningar i allt som har med IdrottOnline att göra, hur du registrerar, hur du skapar en hemsida i IdrottOnline, hur du söker bidrag. De har även mängder med utbildningar gällande administrativa föreningsroller, t.ex. för kassörer, för stadgar, formaliteter med mera. De utbildar även i ledarskap, normer, jämställdhet och inkludering. Du kan se alla aktuella RF-SISU utbildningar på deras hemsida eller besöka denna länk här! Då kan du även sortera på utbildningar som finns just i ditt län!