BIDRAG - STOCKHOLM SÖKA FRÅN RF-SISU STOCKHOLM

RF-SISU Stockholm ger främst bidrag för:

 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • Utbilda barn- och ungdomsledare i
 • idrottsförening
 • Idrott för nyanlända
 • NYTT område – Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin

Om du har en idé som du vill söka ekonomiskt stöd för så måste du först kolla med en ansvarig i din förening att det är okej och att det stämmer överens med er verksamhetsplan eller era mål. Sedan kontaktar du er klubbs idrottskonsulent. När du kontaktat konsulenten diskuterar ni idén tillsammans och personen ger eventuellt input för att projektet bättre ska följa deras bidragsområden. Konsulenten gör sedan själva ansökan. Det är i slutändan föreningen som söker själva bidraget och som får pengarna utbetalda, men det är viktigt att du/någon i er förening håller löpande kontakt med idrottskonsulenten och är ansvarig för själva ansökan. Efter ni fått pengarna och genomfört projektet är det viktigt att ni återrapporterar till dem, men mer information om det får du av din idrottskonsulent.

I STOCKHOLM FINNS DET TRE IDROTTSKONSULENTER FÖR SQUASHEN:

 • Gabriella Pröckl – Ansvarig för Stockholms innerstad gabriella.prockl@rfsisu.se
 • Jennifer Zetterberg – Ansvarig för södra Stockholm jennifer.zetterberg@rfsisu.se
 • Stina Gällroos – Ansvarig för norra Stockholm stina.gallroos@rfsisu.se

(De alla tre samarbetar dock med varandra).

BIDRAG - UPPLAND

SÖKA FRÅN RF-SISU UPPLAND

RF-SISU Uppland ger främst bidrag för:

SÅ HÄR ANSÖKER DU:

 1. När din förening bestämt sig för en projektidé är det dags att ta kontakt med RF-SISU Uppland för rådgivning och stöd inför ansökan.
 2. Ansökan sker på din förenings sida i IdrottOnline, under fliken ”Idrottsmedel”. Undantag gäller för stöd till utbildade barn- och ungdomsledare, där samverkan med en idrottskonsulent krävs. Här hittar du kontaktuppgifter till din idrottskonsulent Fyll därefter i ansökningsformuläret för det aktuella stödet. För att kunna fylla i ansökan ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel-firmatecknare.
 3. En handläggare från RF-SISU Uppland går igenom ansökan. Viss komplettering kan komma att efterfrågas till exempel om nödvändiga dokument saknas. När eventuella kompletteringar gjorts är ärendet redo för beslut.
 4. Det finns inget sista datum för när din förening behöver skicka in ansökan. Vi behandlar ansökningar löpande.
 5. Din förening blir informerad om beslutet via mejl.
 6. I samband med att ansökan beviljas upprättas en utbetalningsplan. Din förening ska återrapportera till oss senast den 30 januari året efter att stödet upphört eller tagit slut.

I ÖSTERGÖTLAND FINNS DET EN IDROTTSKONSULENT FÖR SQUASHEN:

Emma Svensson - Uppland - emma.svensson@rfsisu.se

Kontakta henne för att få hjälp att söka bidrag till din förening!

ÖSTERGÖTLAND - BIDRAG

SÖKA FRÅN RF-SISU UPPLAND

RF-SISU Östergötland ger främst bidrag för:

 • Idrottssvaga områden
 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsförening

Under 2020 beslutades att ett fjärde prioriterat område ska finnas:

 • Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av Corona. Till exempel utrustning för att anpassa aktiviteter eller digitala hjälpmedel.

ATT SÖKA PROJEKTSTÖD FRÅN RF-SISU ÖSTERGÖTLAND FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET ÄR INTE KRÅNGLIGT.

 • Föreningen kontaktar sin idrottskonsulent för att berätta om vilka behov som finns – inget ansökningsformulär eller någon deadline finns.
 • Beslut meddelas inom tre veckor.
 • Återrapporteringen sker i IdrottOnline senast den 30/1 2021.

I Östergötland finns det en idrottskonsulent för squashen:

 • Kent Hellström – Östergötland – kent.hellstrom@rfsisu.se

Kontakta honom för att få hjälp att söka bidrag till din förening!

SÖKA FRÅN KOMMUNEN:

Ofta vill kommuner uppmuntra till att fler ungdomar idrottar och rör på sig. Därför brukar de ge bidrag till bland annat aktiv verksamhet, lovaktiviteter och ledare. Ifall du vill söka bidrag från kommunen vill de ofta att man uppfyller vissa krav som gäller för ideella föreningar och deras verksamhet. Ofta söker man bidraget genom att man fyller i deras blanketter, men tillvägagångssätten varierar. Här är några av de kommuner som ingår i Östsvenska och vad de gör stöd för (klicka på din kommun för mer information):