ATT SÖKA BIDRAG

(Gå in under STÖD för specifik information var just din förening söker bidrag)

Processen att söka bidrag råder det väldigt delade meningar om i föreningsvärlden. Medan vissa tror att kontakt med rätt person kan leda till att pengarna snabbt dimper ner i brevlådan så tror andra att det krävs långa processer och mycket grundläggande kunskap för att få ut lite bidrag. Oavsett vad man tror så vill vi att ni ska veta att det går och att det finns massa olika stöd att söka. Låt oss förklara.

HUVUDSAKLIGEN FINNS DET 3 OLIKA STÄLLEN ATT SÖKA BIDRAG IFRÅN:

  • SQUASHFÖRBUNDET

  • RF-SISU REGIONEN

  • KOMMUNEN

SÅ HÄR FUNGERAR DET OCH SÅ HÄR GÖR DU:

För att kunna söka bidrag krävs det att ni är en ideell förening*. Exakta regler och bestämmelser för hur det ska se kan skilja sig från kommuner och regioner. Men övergripande är att ni ska vara en ideell förening med en styrelse och betalande medlemmar. Din förening tillhör sedan en region och/eller ett distrikt. För RF-SISU, riksidrottorganisationen, tillhör du en region. Till exempel RF-SISU Stockholm eller RF-SISU Östergötland. Inom Svenska Squashförbundet tillhör du ett distrikt, till exempel Östsvenska Squashförbundet eller Sydsvenska Squashförbundet. Din förening tillhör även den kommun som föreningen är placerad i. Främst delar man ut bidrag till barn och ungdomar och till underrepresenterade grupper. Men det finns även bidrag för fler saker. Så gå in och kika vad just din region erbjuder.

Varje förening som är medlem i Svenska Squashförbundet har en inloggning och tillgång till IdrottOnline. Du som Kassör, Firmatecknare eller Ordförande har där möjlighet att skicka in en ansökan om bidrag. Det finns även andra roller som kan skriva ihop en ansökan, men det är alltid någon av de tre tidigare som måste skicka in den.

Klicka in dig på fliken idrottsmedel i menyn högst upp. Sedan väljer du ansökningar där du väljer skapa ansökan. Först väljer du vilka du vill söka bidrag ifrån, i detta fall Svenska Squashförbundet. Sedan väljer du vilken kategori och sedan vilken sorts idrottsmedel.

Du får sedan upp en ansökan där du ska fylla i alla tillgängliga fält. Du berättar om din projektplan, syfte, bakgrund, mål. Du fyller även i en budget för de utgifter du planerat och eventuella intäkter (till exempel deltagaravgifter). Du godkänner villkoren och trycker på spara ansökan. Sedan ber du någon i din klubb med behörighet att skicka in den. (Den personen hittar då ansökan under idrottsmedel → ansökningar → sök ansökningar).

Viktigt är att efter du fått ditt godkända belopp så måste du återrapportera. Du får då ett färdigt formulär i Idrottonline som du fyller i, i det formuläret står det även sista datum för när rapporten ska vara inne.

SÅ HÄR SÖKER DU FRÅN RF-SISU:

Hur det fungerar:

Beroende på var din klubb ligger så tillhör klubben olika RF-SISU-regioner. Det finns 19 olika RF-SISU distrikt. Några av dem är Stockholm, Västmanland och Östergötland. Du behöver själv ta reda på vilket RF-SISU din förening tillhör. Du behöver även ha koll på deras hemsida. Då söker du på www.rfsisu.se/dittdistriktsnamnhär , exempelvis www.rfsisu.se/ostergotland. Där går du in under bidrag och stöd. Fliken du söker kan heta lite olika, men ofta heter den fliken du letar någonting i stil med projektstöd barn & ungdom, projektstöd IF, bidrag barn & ungdom osv, försök leta dig fram. När du har hittat sidan så kan du läsa om vad för olika inriktningar distriktet har på sina bidrag. Säsongen 2020/2021 är det för RF-SISU Östergötland till exempel

  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  • Utbilda barn- och ungdomsledare i idrottsförening

Olika RF-SISU delar upp sin verksamhet på olika sätt, vissa efter sport och vissa efter distrikt. På deras hemsida, oftast under den bidragsflik du klickat dig in på, kan du söka efter en idrottskonsulent som antingen arbetar med din kommun/område eller med din sport. De olika RF-SISU hanterar även bidragsprocessen olika på grund av att de har olika behov. Under fliken med bidrag→ projektstöd kan du läsa hur just ditt distrikts-process ser ut. Vissa vill att man kontaktar idrottskonsulenten och vissa vill att man skickar in en ansökan i IdrottOnline.

SÖKA BIDRAG FRÅN DITT RF-SISU-DISTRIKT KAN DU GÖRA PÅ TVÅ OLIKA SÄTT.

  1. Gå in på ditt RF-SISU-distrikts hemsida. Besök sedan fliken bidrag och stöd → och sedan projektstöd barn och ungdom (eller ett liknande namn). Där läser du på om vad de ger bidrag för. När du bestämt dig för vilken inriktning du vill söka inom så kontaktar du din idrottskonsulent. Ofta finns en flik på sidan av hemsidan med information om vem du ska kontakta. Du mailar din ide till idrottskonsulenten som sedan ger feedback på den. Tillsammans söker ni då bidraget genom löpande kontakt och input från konsulenten.
  2. Gå in på IdrottOnline och logga in. Sedan väljer du fliken idrottsmedel → ansökningar → skapa ansökan. Där väljer du vem du vill söka idrottsmedel ifrån, i detta fall RF-SISU ditt distrikt . Sedan väljer du vad du vill söka för, oftast projektstöd IF. Sedan väljer du inom vilken kategori. Väl här kan det dyka upp lite olika alternativ. Antingen kan du ansöka direkt eller så står det att du måste besöka ditt distrikts hemsida. Denna process är lite kortare, men du får inte heller lika mycket information om vad bidragen delas ut till, vad du ska tänka på i ditt projekt, om du kan få hjälp och stöd med mera. Därför skulle vi rekommendera metod nummer 1, för att öka sannolikheten till ett godkänt bidragssökande!

SÅHÄR SÖKER DU IFRÅN FÖRENINGENS KOMMUN:

I Sveriges olika kommuner så fungerar processen och bidragen olika. Besök din kommuns hemsida. Där finns det ofta information om bidrag för föreningar. Antingen googlar du “XXX kommun bidrag förening” eller söker i sökfältet på hemsidan. Väl där kan du läsa om deras olika stöd och bidrag. Många kommuner ger bidrag för prova-på-verksamhet, lovverksamhet eller integrationsprojekt. De kan även ge löpande aktivitetsstöd eller lokalstöd. Hör av dig till kontaktpersonen hos din kommun för att veta mer, vem du ska höra av dig till finns det ofta information om på hemsidan du besöker!

SAMMANFATTNINGSVIS

Bidrag finns i flertalet olika former och processer. Ofta behöver du kontakta någon för att få hjälp med bidragssökandet. Är du osäker så kan du antingen höra av dig till ditt Distriktsförbund, som är mer insatt i din region, eller till Squashförbundet!