SQUASH-IT-UP! - DISTRIKTSLEDARE

I Sverige har Squashens utveckling varit stillastående allt för länge. Squash sammankopplas med att vara en sport som hade sin storhetstid på 70-talet eller som en tråkigare variant av den populära sporten 

padel. Samtidigt som man gärna bevarar sina äldre seniorherrar så måste man börja bygga på underifrån, med nya spelare som kan föra vidare sporten till kommande generationer. Squashen vill sättas på kartan igen. Fler ska börja spela det, medelåldern ska sänkas, tjejer ska få ta en större del av sporten och en bredare utövarbas måste skapas! Squashförbundet vill få squash att växa igen i Sverige! Men detta går inte att genomföra över en natt och kommer dessutom inte ske av sig självt. Förbundet behöver utveckla sin verksamhet för att få fler som spelar squash, fler som tränar regelbundet och fler som fortsätter delta i föreningsverksamheten hela livet. Nya former för rekrytering och vägar att sprida kunskap om squash behövs för att nå nya kundgrupper.

SQUASH-IT-UP! - DISTRIKTSLEDARE

I Sverige har Squashens utveckling varit stillastående allt för länge. Squash sammankopplas med att vara en sport som hade sin storhetstid på 70-talet eller som en tråkigare variant av den populära sporten padel. Samtidigt som man gärna bevarar sina äldre seniorherrar så måste man börja bygga på underifrån, med nya spelare som kan föra vidare sporten till kommande generationer. Squashen vill sättas på kartan igen. Fler ska börja spela det, medelåldern ska sänkas, tjejer ska få ta en större del av sporten och en bredare utövarbas måste skapas! Squashförbundet vill få squash att växa igen i Sverige! Men detta går inte att genomföra över en natt och kommer dessutom inte ske av sig självt. Förbundet behöver utveckla sin verksamhet för att få fler som spelar squash, fler som tränar regelbundet och fler som fortsätter delta i föreningsverksamheten hela livet. Nya former för rekrytering och vägar att sprida kunskap om squash behövs för att nå nya kundgrupper.

VAD ÄR DÅ LÖSNINGEN?

Svenska Squashförbundet presenterar Squash it up! ett koncept som genom att tillsätta en distriktsledare, ska ge fler barn och unga möjligheten att spela squash:

  •  Genom en satsning på nyrekrytering för att väcka intresse för sporten
  • Utveckla och utbilda nuvarande och blivande ungdomstränare
  • Satsa på klubbutveckling

DISTRIKTSLEDARE

Tack vare ett samarbete mellan Östsvenska Squashförbundet och Svenska Squashförbundet inledde man i juni en förstudie där man undersökte vad de olika klubbarna i distriktet hade för olika behov. Det blev tydligt att det finns tre stycken huvudsakliga problem i distriktet som man behöver åtgärda. Dessa tre problem är:

  • Nyrekrytering, nyrekryteringen står i princip still och man behöver göra en ny satsning för att hjälpa klubbarna med hur de ska jobba med nyrekrytering, för att få squashen att växa.

  • Ekonomi, de flesta klubbarna ser ekonomin som de största hotet mot deras verksamhet i längden. Banhyror höjs, verksamheten blir dyrare i drift, paddeln tar mycket av deras inkomster med mera. Få klubbar vet dessutom hur man söker bidrag och vad man kan söka för.

  • Tränarbrist, det finns för få utbildade tränare, det utbildas få och man behöver hjälpa klubbar med att hitta tränare för att de ska kunna driva juniorverksamhet.

SSqF och ÖSSqF har därför tillsatt en Distriktsledare som fram till och med säsongen 20/21:s slut kommer att jobba med att motverka dessa problem. Stora satsningar på nyrekrytering, tränartillgången och klubbutveckling kommer att göras för att vi tillsammans ska kunna utveckla squashen. Distriktsledaren kommer att ha 7 olika nyckelaktiviteter att utgå från för att uppnå målen på de klubbar som deltar i projektet. Vi vill göra denna resa tillsammans med er för att ge squashen ett lyft! För att squashen ska hamna på kartan igen och för att vi vill ha fler som börjar och fortsätter spela.

DISTRIKTLEDAREN KOMMER JOBBA MED HJÄLP AV 7 OLIKA NYCKELAKTIVITETER:

DISTRIKTSLEDARE

Tack vare ett samarbete mellan Östsvenska Squashförbundet och Svenska Squashförbundet inledde man i juni en förstudie där man undersökte vad de olika klubbarna i distriktet hade för olika behov. Det blev tydligt att det finns tre stycken huvudsakliga problem i distriktet som man behöver åtgärda. Dessa tre problem är:

  • Nyrekrytering, nyrekryteringen står i princip still och man behöver göra en ny satsning för att hjälpa klubbarna med hur de ska jobba med nyrekrytering, för att få squashen att växa.

  • Ekonomi, de flesta klubbarna ser ekonomin som de största hotet mot deras verksamhet i längden. Banhyror höjs, verksamheten blir dyrare i drift, paddeln tar mycket av deras inkomster med mera. Få klubbar vet dessutom hur man söker bidrag och vad man kan söka för.

  • Tränarbrist, det finns för få utbildade tränare, det utbildas få och man behöver hjälpa klubbar med att hitta tränare för att de ska kunna driva juniorverksamhet.

SSqF och ÖSSqF har därför tillsatt en Distriktsledare som fram till och med säsongen 20/21:s slut kommer att jobba med att motverka dessa problem. Stora satsningar på nyrekrytering, tränartillgången och klubbutveckling kommer att göras för att vi tillsammans ska kunna utveckla squashen. Distriktsledaren kommer att ha 7 olika nyckelaktiviteter att utgå från för att uppnå målen på de klubbar som deltar i projektet. Vi vill göra denna resa tillsammans med er för att ge squashen ett lyft! För att squashen ska hamna på kartan igen och för att vi vill ha fler som börjar och fortsätter spela.

DISTRIKTLEDAREN KOMMER JOBBA MED HJÄLP AV 7 OLIKA NYCKELAKTIVITETER: