SQUASH-IT-UP! - LÄS NEDAN OM VAD VI ÅSTADKOMMIT VARJE VECKA!

VECKA 16

 • Sänt dammatchen av Game Time från Wasa Club
 • Fotat spelare
 • Filmat intervjuer
 • Fixat domare
 • Fixat nya sponsorer
 • Fixat kommentator inför finalen
 • Deltagit i 65+ projektdag
 • Fokus på att sända, förbereda och fixa inför Game Time-matcher

VECKA 14

 • Köpt in all ny utrustning för Game Time
 • Sänt veckans match inklusive publicerat tillhörande inlägg
 • Fotograferat, redigerat, filmat och förberett kommande publiceringar
 • Planerat inför kommande matcher
 • Möte mellan Squashaddict och Squash-it-up!
 • Uppdaterat squashost.se
 • Fixat officiell domare inför finalen av game time

VECKA 13

 • Genomfört första matchen av Game Time 2 med kommentator, sponsor och nya spelare
 • Fixat sponsor inför andra matchen
 • Fotograferat, redigerat och förberett inför matchen
 • Publicerat teaser, give-away samt annonserat spelarna
 • Möte med Teknikhjälpare
 • Köpt in ny utrustning

VECKA 12

 • Planering inför Game Time 2
 • Fixat spelare till samtliga matcher
 • Fotograferat inför Game Time 2 första tillfället
 • Fixat sponsor till första deltävlingen
 • Möte om Utbildningstrappa från Förbundet
 • Möte med Webbsidautvecklare för Förbundet
 • Publicerat teaser, give-away, intervjuer samt annonserat spelarna

VECKA 11

 • Uppstart och planering av projekt Tjejdagen
 • Lanserat Tjejdagen till föreningar
 • Egen flik till Game Time på www.squashost.se
 • Uppstartsmöte med 65+ samt deal med ansvarig hall för banhyra
 • Påminnelse och förberedelse inför kommande veckas ledarutbildning
 • Fortsatt pågående förändringsarbete med samtliga hemsidor
 • Start av racketinsamling till 65+
 • Planerat kommande SUK-möte
 • Gjort träningsundesökning hos 7 föreningar

VECKA 10

 • Stort fortsatt utvecklingsarbete av Östsvenska samt SSqF:s hemsida
 • Publicerat och skrivit Women’s Week inlägg varje dag
 • Skapat Game Time insamling
 • Påbörjat planering inför Game Time 2, spelare, sponsorer, lokaler och priser
 • Undersökning om tränare och träning under corona hos föreningar

VECKA 9

 • Stort utvecklingsarbete av Östsvenskas hemsida samt Ssqf:s hemsida
 • Planerat sökande av sponsorer inför Game Time 2
 • Utvärdering squashdagen
 • Kontakt med eventuella nya föreningar
 • Lansering av Ledarutbildning 2
 • Påbörjat projekt med Targetaid och Crowdfunding

VECKA 8

 • Genomföra Game Time rond 4 med 75 tittare
 • Planeringsmöte med 65+ och kontaktperson
 • Informationsträff 65+projektet
 • Lansera reklam inför squashdagen samt börja pusha i sociala medier
 • Skriva manus, spela in, redigera och publicera video om olika sorters squashbollar
 • Lämna ut Squashbroschyrer till samtliga deltagande Squashhallar
 • Planeringsmöte om Förbundets hemsida
 • Publicera material och content inför Game Time
 • Anordnat Squashdagen

VECKA 7

 • Planera, fota och genomföra Game Time rond 3 med 30 tittare
 • Slutföra reklam och förberedelser inför lansering av Squashdagen
 • Styrelsemöte Östsvenska Squashförbundet samt presentation av Squashaddict
  Slutföra hemsidan inför Squashdagen
 • Skapa reklamfilm och förbereda, filma och redigera inför Game Time rond 4
 • Prova-på-dagar för Täby Squash med 32 juniorer

VECKA 6

 • Förberett och publicerat inför Game Time rond 2
 • Genomför Game Time rond 2 med 50 tittare
 • Filmat och redigerat inför Game Time 3
 • Förberedelser inför squashdagen
 • Utvecklingsmöte om förbundshemsidan
 • infoträff pilotprojekt 65+
 • planeringsmöte 65+
 • beställa broschyrer inför squashdagen
 • Prova-på-dagar med 25 juniorer på Stockholm West
 • Ledarutbildning med Uppsala Squash Club

VECKA 5

 • Arrangerat Första upplagan av Game Time med 50 tittare
 • Publicera våra filmer i samtliga kanaler
 • Fotat bilder, videos samt publicerat i sociala kanaler
 • Tagit kontakt med agenter som spridit Game Time
 • Arrangerat sociala medier utbildning med 15 deltagare
 • Möte om föreningsutveckling i Coronatider
 • Planeringsmöte förbundets sociala medier

VECKA 4

 • Färdigställt presentation
 • Färdigställt manus samt material inför utbildning
 • Planerat Game Time samt förberett
 • Lanserat Game Time på instagram
 • Påminnelse inför Squashdagen samt utbildningen
 • Påbörjat planerat inför uppstart av prova-på-dagar

VECKA 3

 • Möte om reklamfilm samt utkast och redigering
 • Flik på hemsidan för sociala medier
 • Planering sociala medier-utbildning
 • Läst ut bok samt samlat material inför utbildning
 • Information till samtliga klubbar om utbildningen
 • Tagit bild, samlat material samt publicerat Give-away på instagram
 • Planeringsmöte 2 inför Game-Time
 • Planering samt bestämt upplägg inför Game-Time

VECKA 1+2

 • Inspelningsdag för reklamfilm
 • Planeringsmöte Gametime
 • Utskick samt planering inför Squashdagen
 • Möte med RF-SISU Stockholm
 • Styrelsemöte
 • Undersökning inför Game-Time
 • Flik på hemsidan för squashdagen

VECKA 52+53

 • Fortsatt leta tränare till Täby
 • Möjliggjort för uppstart av ny squashförening 2021
 • Förberedelser samt planering inför reklamfilm
 • Inspelningsdag till reklamfilm samt instruktionsfilm
 • Coronaflik samt header på hemsidan, samt mailat ut information det till klubbar
 • Planeringsmöte inför sportlovsveckan
 • Uppdatering av hemsidan, instagram, samt Facebook
 • Fixat syntaxfel för hemsidan
 • Fortsatt utveckla tränarforum på Facebook

VECKA 51

 • Skickat in samtliga SDF-anslagansökningar!!!
 • Reviderat verksamhetsplan för 2020/2021
 • Planerat och påbörjat projektet squashfilm
 • Prova-på-affischer för Stockholm West Artikel om Östsvenska till squash.se
 • Planerat samtliga aktiviteter inför vårterminen samt haft avstämningsmöte om det
 • Skriva till flik om utbildningstimmar samt LOK-stöd på hemsidan
 • Styrelsemöte för Östsvenska
 • Startat upp tränarforum med diskussionsfråga på Facebook Svenska Squashledare – För juniorer!

VECKA 50

 • Arrangerat och förberett sista delen av utbildningen
 • Publicerat och redigerat samtliga Youtubefilmer
 • Gjort utskick med diplom och tack efter utbildning
 • Börjat kartlägga tränare och bjudit in fler till nätverket på Facebook för tränare
 • Gjort aktivitetsplan för kommande månader
 • Slutrapporterat utbildning i IdrottOnline
 • Planerat inför reklamfilm för Östsvenska
 • Publicerat om Styrelsen på instagram, hemsidan och Facebook
 • Gjort instagramsamarbete med Erik Jakobsson

VECKA 49

 •  Genomfört ledarutbildning del 1 teoretiska delen med 35 anmälda samt skickat ut utvärdering för dem
 • Annonserat vinnare för Give-away på instagram
 • Ungdomskommitténs-uppföljningsmöte
 • Förberett inför del 2 av ledarutbildning
 • Skapat en youtubekanal
 • Redigerat och laddat upp samtliga informationsfilmer på Youtube
 • Färdigställt kahoot, diskussionsfrågor, dokument och material inför del 2/3 samt 3/3
 • Haft årsmöte för Östsvenska Squashförbundet, tackat av och välkomnat nya i styrelsen
 • Repeterat inför del 2, varit på kursplats samt kollat teknik
 • Tagit nya bilder till hemsidan samt lagt upp en plan för instagramkontot

VECKA 48

 • Göra en färdig mall inför utbildningen för upplägg av träning och terminsplanering
 • Påminna samtliga klubbar om deras aktivitetsplaner
 • Fortsätta sprida vår hemsida på förbundets hemsida
 • Publicera giveaway på instagram för att sprida Östsvenska Squashförbundet
 • Delta i seminariet Mötesplats Barn och ungdom
 • Förbereda inför kommande tränarutbildning del 1
 • Registrerat utbildning och utbildningstimmar i IdrottOnline
 • Repeterat utbildning och säkerställt teknik
 • Förberett inför Östsvenska Squashförbundets Årsmöte

VECKA 47

 • Gjort bidragsansökan från Stockholms Squashklubb till Svenska Squashförbundet
 • Totalt omorganiserat www.squashost.se startsida
  Filmat in samtliga övningar till tränarkurs
 • Officiellt lanserat och bjudit in till tränarkurs, börjat planera samt gjort flik på hemsidan med anmälningsformulär
 • Mailat ut samtliga viktiga handlingar inför årsmöte
 • Förberett inför kommande veckas give-away på instagram med syfte att väcka intresse kring Östsvenska Squashförbundet
 • Startat det första agentuppdraget till poängjakten
 • Möte med RF-SISU Stockholm

VECKA 46

 • Haft möte med samtliga SDF
 • Skrivit lathund om hur man söker bidrag samt publicerat på hemsidan och mailat ut information
 • Hjälpt SSK med ansökan till SSqF
 • Förberett inför SUK-möte
 • Sammanställt samtliga aktivitetsplaner
 • Upplägg samt budget för Squash-it-up! 65+
 • Lagt över information från old.squash.se till nya hemsidan
 • Sammanställt fördelar för att bilda ny förening samt marknadsfört det för Nyköping
 • Tagit fram affischer för
 • Prova på dag
 • Linköping Match Week
 • Juniorträning

VECKA 45

 • Uppstartsmöte med Enskede och Linköping
 • Alla aktivitetsplaner klara
 • Gått igenom gamla sidan för att se vad som behövs bevaras och överföras
 • Förslag på webbkarta för förbundshemsida
 • Genomfört jämförelse av 9 hemsidor
 • Möte med RF-SISU Östergötland samt skickat in projektförslag
 • Färdig logga till Squash-it-up! 65+ samt undersökning inför det
 • Research inför projekt reklamfilm

VECKA 44

 • Färdigt upplägg och ansökan till RF-sisu om Tränarutbildning
 • Färdigt upplägg och ansökan till RF-sisu om Prova-på-tillfällen och behålla ungdomar
 • Upplägg och budget för Stockholm West starta juniorträningar
 • Färdig aktivitetsplan för Täby, Uppsala och SSK
 • Marknadsfört NIU på Instagram, Facebook och hemsidan
 • Möte med RF-sisu Stockholm om bidragsansökan
 • Lanserat veckosammanfattningar på hemsidan, samt info om årsmöte

VECKA 43

 • Haft möte med kontaktperson från RF-SISU Stockholm för bidrag för Stockholmsregionen
 • Presenterat nya projektet för styrelsen
 • Skapat ett färdigt upplägg, budget, syfte och mål för pilotprojekt tjejträningar
 • Tagit fram tre offerter för klubbar till olika klädföretag
 • Sökt information om kommunbidrag
 • Lanserat Poängjakt samt Morgondagarna
 • Skapat ett förslag på upplägg till tränarkurs
 • Fått in vår första anmälan via hemsidan till morgondagarna!

VECKA 42

 • Haft uppstartsmöte med SSK & Täby
 • Förberett inför att täby ska starta upp juniorverksamhet genom att börja söka ledare, gjort affisch och information till det.
 • Uppföljnings- och styrelsemöte med Östsvenska Squashförbundet, med beslut om de projekt som ska påbörjas
 • Börjat skissa på alternativ till Distriktsmästerskap
 • Gått utbildning om Idrottonline
 • Starta upp samtliga sociala medier
 • Fortsatt fixa hemsidan så att den dyker upp på google, inte buggar, har en logga med mera.

VECKA 41

 • Starta upp Distriktsledarrollen administrativt, mail, kontakter, datorer osv.
 • Skrivit ett långt info-mail om projektet och påbörjat att boka in uppstartsmöte för alla klubbar som deltar i projektet.
 • Utvecklat Östsvenska Squashförbundets hemsida säker och redo inför publicering! www.squashost.se
 • Gjort en ny affisch till Morgondagarna
 • Utbildning Manligt ledarskap
 • Skissat på förslag till Distriktsmästerskap

TRYCK HÄR NERE FÖR ATT LÄSA MER INFORMATION OM PROJEKTET: